Η Blank Pixel προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις προβολής, ξεκινώντας από τον σχεδιασμό λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας, την δημιουργία και παραγωγή έντυπων καθώς και το πολύ σημαντικό κομμάτι της συσκευασίας προϊόντων. Είμαστε μια ομάδα που δουλεύει γρήγορα, έξυπνα και δημιουργικά, με εργαλεία τη στρατηγική σκέψη, την εμπειρία και την εξειδίκευση. Μας αρέσει η καινοτομία και η δημιουργία.

Ο σχεδιασμός και η εκτύπωση των καταλόγων και των φυλλαδίων αποτελούν έναν πολύ σημαντικό τμήμα στη διαφήμιση και την προώθηση. Είτε πρόκειται για κατάλογο προϊόντων, είτε για ενημερωτικά και διαφημιστικά φυλλάδια, η Blank Pixel προσφέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα από τoν σχεδιασμό έως και την εκτύπωση. Κάθε εταιρία έχει διαφορετικές απαιτήσεις και ανάγκες, τις οποίες καλύπτουμε έχοντας πάντα υπόψιν το κοινό στο οποίο απευθύνεται, αλλά και το περιεχόμενο του έντυπου.

Ο σχεδιασμός και η εκτύπωση των καταλόγων και των φυλλαδίων αποτελούν έναν πολύ σημαντικό τμήμα στη διαφήμιση και την προώθηση. Είτε πρόκειται για κατάλογο προϊόντων, είτε για ενημερωτικά και διαφημιστικά φυλλάδια, η Blank Pixel προσφέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα από τoν σχεδιασμό έως και την εκτύπωση. Κάθε εταιρία έχει διαφορετικές απαιτήσεις και ανάγκες, τις οποίες καλύπτουμε έχοντας πάντα υπόψιν το κοινό στο οποίο απευθύνεται, αλλά και το περιεχόμενο του έντυπου.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να ξεχωρίσετε στην αγορά μέσα από τον σωστό σχεδιασμό της εταιρικής ταυτότητας και της επωνυμίας μάρκας των προϊόντων σας. Για μας ο σχεδιασμός και η εκτύπωση των καταλόγων και των διαφημιστικών εντύπων αποτελούν έναν πολύ σημαντικό τμήμα στην οπτική επικοινωνία και την προώθηση της επιχείρησης. Είτε πρόκειται για κατάλογο προϊόντων, τα διαφημιστικά φυλλάδια ή την έντυπη ύλη της εταιρικής ταυτότητας της επιχείρησης σας η Blank Pixel σας προσφέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα από τoν σχεδιασμό έως και την εκτύπωση. Κάθε επιχείρηση έχει διαφορετικές απαιτήσεις και ανάγκες, τις οποίες καλύπτουμε έχοντας πάντα υπόψιν το κοινό στο οποίο απευθύνεται, αλλά και το περιεχόμενο του έντυπου.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΑΡΚΑΣ (BRANDING)

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΦΙΣΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ FLYER

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ/ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΙΑ / COPYWRITING

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ OFFSET

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΑΡΚΑΣ (BRANDING)

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΦΙΣΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ FLYER

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ/ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΙΑ / COPYWRITING

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ OFFSET

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να ξεχωρίσετε στην αγορά μέσα από τον σωστό σχεδιασμό της εταιρικής ταυτότητας και της επωνυμίας μάρκας των προϊόντων σας. Για μας ο σχεδιασμός και η εκτύπωση των καταλόγων και των διαφημιστικών εντύπων αποτελούν έναν πολύ σημαντικό τμήμα στην οπτική επικοινωνία και την προώθηση της επιχείρησης. Είτε πρόκειται για κατάλογο προϊόντων, τα διαφημιστικά φυλλάδια ή την έντυπη ύλη της εταιρικής ταυτότητας της επιχείρησης σας η Blank Pixel σας προσφέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα από τoν σχεδιασμό έως και την εκτύπωση. Κάθε επιχείρηση έχει διαφορετικές απαιτήσεις και ανάγκες, τις οποίες καλύπτουμε έχοντας πάντα υπόψιν το κοινό στο οποίο απευθύνεται, αλλά και το περιεχόμενο του έντυπου.