Η Blank Pixel προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις προβολής, ξεκινώντας από τον σχεδιασμό λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας, την δημιουργία και παραγωγή έντυπων καθώς και το πολύ σημαντικό κομμάτι της συσκευασίας προϊόντων. Είμαστε μια ομάδα που δουλεύει γρήγορα, έξυπνα και δημιουργικά, με εργαλεία τη στρατηγική σκέψη, την εμπειρία και την εξειδίκευση. Μας αρέσει η καινοτομία και η δημιουργία.

Κατανοούμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζετε καθημερινά γι’ αυτό και αντιλαμβανόμαστε τον ρόλο μας ως επέκταση της εταιρίας σας. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι διότι δημιουργούμε μακροχρόνιες και ισχυρές σχέσεις με όλες τις εταιρίες που μας εμπιστεύονται.

Κατανοούμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζετε καθημερινά γι’ αυτό και αντιλαμβανόμαστε τον ρόλο μας ως επέκταση της εταιρίας σας. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι διότι δημιουργούμε μακροχρόνιες και ισχυρές σχέσεις με όλες τις εταιρίες που μας εμπιστεύονται.

Ο σχεδιασμός και η εκτύπωση των καταλόγων και των φυλλαδίων αποτελούν έναν πολύ σημαντικό τμήμα στη διαφήμιση και την προώθηση. Είτε πρόκειται για κατάλογο προϊόντων, είτε για ενημερωτικά και διαφημιστικά φυλλάδια, η Blank Pixel προσφέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα από τoν σχεδιασμό έως και την εκτύπωση. Κάθε εταιρία έχει διαφορετικές απαιτήσεις και ανάγκες, τις οποίες καλύπτουμε έχοντας πάντα υπόψιν το κοινό στο οποίο απευθύνεται, αλλά και το περιεχόμενο του έντυπου.

Ο σχεδιασμός και η εκτύπωση των καταλόγων και των φυλλαδίων αποτελούν έναν πολύ σημαντικό τμήμα στη διαφήμιση και την προώθηση. Είτε πρόκειται για κατάλογο προϊόντων, είτε για ενημερωτικά και διαφημιστικά φυλλάδια, η Blank Pixel προσφέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα από τoν σχεδιασμό έως και την εκτύπωση. Κάθε εταιρία έχει διαφορετικές απαιτήσεις και ανάγκες, τις οποίες καλύπτουμε έχοντας πάντα υπόψιν το κοινό στο οποίο απευθύνεται, αλλά και το περιεχόμενο του έντυπου.

Η συσκευασία ενός προϊόντος μπορεί να αυξήσει τις πωλήσεις του σε μεγάλο βαθμό. Ακόμα και η σακούλα που θα προσφέρει ένα κατάστημα παίζει σημαντικό ρόλο σύμφωνα με έρευνες στο να δώσει στον πελάτη αυτό το κάτι παραπάνω και να τον κάνει να σας προτιμήσει ξανά. Έχουμε την δυνατότητα να δημιουργήσουμε την δική σας συσκευασία που θα κάνει τα προϊόντα σας μοναδικά.

Η συσκευασία ενός προϊόντος μπορεί να αυξήσει τις πωλήσεις του σε μεγάλο βαθμό. Ακόμα και η σακούλα που θα προσφέρει ένα κατάστημα παίζει σημαντικό ρόλο σύμφωνα με έρευνες στο να δώσει στον πελάτη αυτό το κάτι παραπάνω και να τον κάνει να σας προτιμήσει ξανά. Έχουμε την δυνατότητα να δημιουργήσουμε την δική σας συσκευασία που θα κάνει τα προϊόντα σας μοναδικά.

Το διαδίκτυο αποτελεί ένα σύγχρονο πεδίο ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας. Είναι σαφώς πιο οικονομικό, απευθύνεται σε πολύ μεγαλύτερο κοινό και είναι εύκολα προσβάσιμο απ' όλους. Η πρώτη παρουσία στο διαδίκτυο συνήθως γίνεται με τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας ή αλλιώς ενός ιστότοπου. Βέβαια, η παρουσία στο διαδίκτυο μπορεί πλέον να επιτευχθεί και με τη δημιουργία ενός profile ή μιας σελίδας στα social media (π.χ. Facebook, twitter κ.τ.λ.). Η ευελιξία όμως και η δυναμική καθώς επίσης και το προσωπικό στυλ που εκφράζει μια ανεξάρτητη ιστοσελίδα την καθιστούν την βασική επιλογή.

Το διαδίκτυο αποτελεί ένα σύγχρονο πεδίο ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας. Είναι σαφώς πιο οικονομικό, απευθύνεται σε πολύ μεγαλύτερο κοινό και είναι εύκολα προσβάσιμο απ' όλους. Η πρώτη παρουσία στο διαδίκτυο συνήθως γίνεται με τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας ή αλλιώς ενός ιστότοπου. Βέβαια, η παρουσία στο διαδίκτυο μπορεί πλέον να επιτευχθεί και με τη δημιουργία ενός profile ή μιας σελίδας στα social media (π.χ. Facebook, twitter κ.τ.λ.). Η ευελιξία όμως και η δυναμική καθώς επίσης και το προσωπικό στυλ που εκφράζει μια ανεξάρτητη ιστοσελίδα την καθιστούν την βασική επιλογή.

Η δημιουργία παρουσιάσεων σε CD, DVD ή Business Card CDs, με τη χρήση εφαρμογών πολυμέσων αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο για την προώθηση προϊόντων, υπηρεσιών, ιδεών, εργασιών, κλπ. Η αξιοποίηση των πολυμεσικών εφαρμογών με συνδυασμό κειμένου, γραφικών, animation, φωτογραφιών και ήχου, μας επιτρέπει να εξασφαλίζουμε, με εντυπωσιακό αποτέλεσμα, προστιθέμενη αξία στη σελίδα ή στα προϊόντα μας. Τα multimedia προϊόντα είναι κατάλληλα για να αποσταλούν, να μοιραστούν ή να συνοδεύσουν την παρουσίαση εργασίας, προϊόντος, μελέτης, κ.ο.κ.

Η δημιουργία παρουσιάσεων σε CD, DVD ή Business Card CDs, με τη χρήση εφαρμογών πολυμέσων αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο για την προώθηση προϊόντων, υπηρεσιών, ιδεών, εργασιών, κλπ. Η αξιοποίηση των πολυμεσικών εφαρμογών με συνδυασμό κειμένου, γραφικών, animation, φωτογραφιών και ήχου, μας επιτρέπει να εξασφαλίζουμε, με εντυπωσιακό αποτέλεσμα, προστιθέμενη αξία στη σελίδα ή στα προϊόντα μας. Τα multimedia προϊόντα είναι κατάλληλα για να αποσταλούν, να μοιραστούν ή να συνοδεύσουν την παρουσίαση εργασίας, προϊόντος, μελέτης, κ.ο.κ.