Η Blank Pixel προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις προβολής, ξεκινώντας από τον σχεδιασμό λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας, την δημιουργία και παραγωγή έντυπων καθώς και το πολύ σημαντικό κομμάτι της συσκευασίας προϊόντων. Είμαστε μια ομάδα που δουλεύει γρήγορα, έξυπνα και δημιουργικά, με εργαλεία τη στρατηγική σκέψη, την εμπειρία και την εξειδίκευση. Μας αρέσει η καινοτομία και η δημιουργία.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2018

Αντανακλώντας την προσέγγισή μας για την επιχείρηση, στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες που συμβάλλουν σε μακροπρόθεσμα οφέλη των τοπικών κοινοτήτων μέσω της εκπαίδευσης και των επιστημών.

Στέλνοντας στο info@blankpixel.gr μπορεί κανείς να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του οργανισμού, τον οποίο εκπροσωπεί, για σχέση χορηγικής συνεργασίας και υποστήριξης, ή και να αποστείλει συγκεκριμένη πρόταση.