Η Blank Pixel προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις προβολής, ξεκινώντας από τον σχεδιασμό λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας, την δημιουργία και παραγωγή έντυπων καθώς και το πολύ σημαντικό κομμάτι της συσκευασίας προϊόντων. Εξειδικευμένο τμήμα της εταιρίας αποτελεί ο σχεδιασμός και η κατασκευή ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shop).

Είμαστε μια ομάδα που δουλεύει γρήγορα, έξυπνα και δημιουργικά, με εργαλεία τη στρατηγική σκέψη, την εμπειρία, την εξειδίκευση.

Μας αρέσει η καινοτομία και η δημιουργία. Η μεγαλύτερη ικανοποίηση στη δουλειά μας είναι να πετυχαίνουμε και να κάνουμε πράγματα που δεν έχει κάνει κανένας άλλος.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2018

Αντανακλώντας την προσέγγισή μας για την επιχείρηση, στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες που συμβάλλουν σε μακροπρόθεσμα οφέλη των τοπικών κοινοτήτων μέσω της εκπαίδευσης και των επιστημών.

Στέλνοντας στο info@blankpixel.gr μπορεί κανείς να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του οργανισμού, τον οποίο εκπροσωπεί, για σχέση χορηγικής συνεργασίας και υποστήριξης, ή και να αποστείλει συγκεκριμένη πρόταση.

Γεμίζουμε το κενό
στην επιχείρηση σου