Η Blank Pixel προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις προβολής, ξεκινώντας από τον σχεδιασμό λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας, την δημιουργία και παραγωγή έντυπων καθώς και το πολύ σημαντικό κομμάτι της συσκευασίας προϊόντων. Είμαστε μια ομάδα που δουλεύει γρήγορα, έξυπνα και δημιουργικά, με εργαλεία τη στρατηγική σκέψη, την εμπειρία και την εξειδίκευση. Μας αρέσει η καινοτομία και η δημιουργία.

Η συσκευασία ενός προϊόντος μπορεί να αυξήσει τις πωλήσεις του σε μεγάλο βαθμό. Ακόμα και η σακούλα που θα προσφέρει ένα κατάστημα παίζει σημαντικό ρόλο σύμφωνα με έρευνες στο να δώσει στον πελάτη αυτό το κάτι παραπάνω και να τον κάνει να σας προτιμήσει ξανά. Έχουμε την δυνατότητα να δημιουργήσουμε την δική σας συσκευασία που θα κάνει τα προϊόντα σας μοναδικά.

Η συσκευασία ενός προϊόντος μπορεί να αυξήσει τις πωλήσεις του σε μεγάλο βαθμό. Ακόμα και η σακούλα που θα προσφέρει ένα κατάστημα παίζει σημαντικό ρόλο σύμφωνα με έρευνες στο να δώσει στον πελάτη αυτό το κάτι παραπάνω και να τον κάνει να σας προτιμήσει ξανά. Έχουμε την δυνατότητα να δημιουργήσουμε την δική σας συσκευασία που θα κάνει τα προϊόντα σας μοναδικά.

Ο σχεδιασμός συσκευασίας ενός προϊόντος αποτελεί κομβικό στοιχείο για την επιτυχία του στην αγορά. Η συσκευασία λειτουργεί ως αθόρυβος πρεσβευτής του προϊόντος, προσελκύοντας την προσοχή του καταναλωτή, ενημερώνοντάς τον για τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη του, και διαφοροποιώντας το από τον ανταγωνισμό.

Μια σωστά σχεδιασμένη συσκευασία μπορεί να:

Αυξήσει την αναγνωρισιμότητα της μάρκας

Ενισχύσει τις πωλήσεις

Βελτιώσει την εμπειρία του χρήστη

Διαφοροποιήσει το προϊόν

ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΜΑΡΚΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΡΚΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΜΑΡΚΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΡΚΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

Ο σχεδιασμός συσκευασίας ενός προϊόντος αποτελεί κομβικό στοιχείο για την επιτυχία του στην αγορά. Η συσκευασία λειτουργεί ως αθόρυβος πρεσβευτής του προϊόντος, προσελκύοντας την προσοχή του καταναλωτή, ενημερώνοντάς τον για τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη του, και διαφοροποιώντας το από τον ανταγωνισμό.

Μια σωστά σχεδιασμένη συσκευασία μπορεί να:

Αυξήσει την αναγνωρισιμότητα της μάρκας

Ενισχύσει τις πωλήσεις

Βελτιώσει την εμπειρία του χρήστη

Διαφοροποιήσει το προϊόν