Η Blank Pixel προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις προβολής, ξεκινώντας από τον σχεδιασμό λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας, την δημιουργία και παραγωγή έντυπων καθώς και το πολύ σημαντικό κομμάτι της συσκευασίας προϊόντων. Είμαστε μια ομάδα που δουλεύει γρήγορα, έξυπνα και δημιουργικά, με εργαλεία τη στρατηγική σκέψη, την εμπειρία και την εξειδίκευση. Μας αρέσει η καινοτομία και η δημιουργία.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2018

Όραμα της εταιρείας είναι η Blank Pixel να καθιερωθεί και να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην διαφημιστική αγορά της Β. Ελλάδας

Στόχος μας

Στόχος μας είναι:

 1. Η δημιουργική διαφοροποίηση για την καθιέρωση ισχυρών brands
 2. Η διείσδυση σε βάθος των επικοινωνιακών αναγκών του πελάτη
 3. Η υλοποίηση υπηρεσιών με ήθος και εντιμότητα
 4. Η δημιουργία εξαιρετικού δημιουργικού κλίματος εντός της εταιρείας, με αξιοκρατική αντίληψη.
 5. Ο καθορισμός υψηλών επαγγελματικών standards για όλους τους ανθρώπους μας
 6. Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω τυποποιημένων διαδικασιών και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Προκειμένου να επιτύχουμε τα παραπάνω, η Διοίκηση και οι Εργαζόμενοι, δηλώνουμε την Δέσμευσή μας στις εξής αρχές:

 1. Την υλοποίηση καινοτόμων και επαναστατικών ιδεών που να δίνουν στον πελάτη συγκριτικό επικοινωνιακό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού του, ώστε να προάγονται τα  brand
 2. Την δημιουργία διαφημιστικού έργου που να δημιουργεί ερεθίσματα και τραβούν την προσοχή του αγοραστικού κοινού
 3. Τη συνεχή αξιολόγηση του προσωπικού και τη βελτίωση της τεχνογνωσίας αυτού
 4. Την επιλογή κατάλληλων και αξιόπιστων συνεργατών που να καλύπτουν τις προδιαγραφές που θέτει η εταιρία και ο πελάτης
 5. Τη συνεχή παρακολούθηση και εφαρμογή της Νομοθεσίας
 6. Τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας