Η Blank Pixel προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις προβολής, ξεκινώντας από τον σχεδιασμό λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας, την δημιουργία και παραγωγή έντυπων καθώς και το πολύ σημαντικό κομμάτι της συσκευασίας προϊόντων. Είμαστε μια ομάδα που δουλεύει γρήγορα, έξυπνα και δημιουργικά, με εργαλεία τη στρατηγική σκέψη, την εμπειρία και την εξειδίκευση. Μας αρέσει η καινοτομία και η δημιουργία.

Ο παγκόσμιος ιστός αποτελεί ένα σύγχρονο πεδίο ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας. Είναι σαφώς πιο οικονομικός, απευθύνεται σε πολύ μεγαλύτερο κοινό και είναι εύκολα προσβάσιμος απ' όλους. Η πρώτη παρουσία στον παγκόσμιο ιστό συνήθως γίνεται με τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας ή μιας εφαρμογής κινητής συσκευής. Βέβαια, η παρουσία στον παγκόσμιο ιστό μπορεί πλέον να επιτευχθεί και με τη δημιουργία μιας σελίδας στα social media (π.χ. Facebook, Instagram κ.τ.λ.). Η ευελιξία όμως και η δυναμική καθώς επίσης και το προσωπικό στυλ που εκφράζει μια ανεξάρτητη ιστοσελίδα την καθιστούν την βασική επιλογή.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

WEB DESIGN & DEVELOPMENT

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ IOS & ANDROID

LANDING PAGES

HOSTING & DOMAIN NAMES

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

FACEBOOK ΚΑΙ INSTAGRAM CAMPAINS

SEARCH ENGINE OPTIMISATION (S.E.O.)

GOOGLE ADWORDS

ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & SOCIAL MEDIA

EMAIL MARKETING

NEWSLETTER DESIGN

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

SUPPORT SERVISES

Ο παγκόσμιος ιστός αποτελεί ένα σύγχρονο πεδίο ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας. Είναι σαφώς πιο οικονομικός, απευθύνεται σε πολύ μεγαλύτερο κοινό και είναι εύκολα προσβάσιμος απ' όλους. Η πρώτη παρουσία στον παγκόσμιο ιστό συνήθως γίνεται με τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας ή μιας εφαρμογής κινητής συσκευής. Βέβαια, η παρουσία στον παγκόσμιο ιστό μπορεί πλέον να επιτευχθεί και με τη δημιουργία μιας σελίδας στα social media (π.χ. Facebook, Instagram κ.τ.λ.). Η ευελιξία όμως και η δυναμική καθώς επίσης και το προσωπικό στυλ που εκφράζει μια ανεξάρτητη ιστοσελίδα την καθιστούν την βασική επιλογή.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

WEB DESIGN & DEVELOPMENT

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ IOS & ANDROID

LANDING PAGES

HOSTING & DOMAIN NAMES

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

FACEBOOK ΚΑΙ INSTAGRAM CAMPAINS

SEARCH ENGINE OPTIMISATION (S.E.O.)

GOOGLE ADWORDS

ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & SOCIAL MEDIA

EMAIL MARKETING

NEWSLETTER DESIGN

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

SUPPORT SERVISES